Kossaatroute – 32km

Vertrek-en Aankomstpunt 1:

De Heidemolen/’t Molenhuis, Molenheide 25 – 1840 Malderen

Vertrek-en Aankomstpunt 2:

Leireken, Brouwerijstraat 29 – 1840 Steenhuffel

De oorspronkelijke betekenis van “kossaa(r)d” is iemand die in een “kot” zit en verwijst naar de kleine landbouwers, zeg maar keuterboeren, die vele decennia geleden in de buurt woonden.

De kossaats bewerkten en bezaaiden huurland, vrijwel altijd zonder paard, maar met een ploeg. De veestapel van die boeren was nooit groter dan 4 a 5 koeien.

De kossaat woonde in een klein huisje met weinig land. Om zijn gezin te kunnen onderhouden, verdiende de kossaat bij in loondienst.

Mogelijk is de naam kossaat een samenstelling van het middelnederlandse “kot” en “zate”. Kossaat kan ook ontstaan zijn uit het Latijnse ‘Casatus’, wat ‘hut’ betekent.
In de geschiedenisboeken vinden we afleidingen als “cossaert”, “kossaerd” of kossaat in Brabant en Antwerpen.
De tijd van de kossaat is lang voorbij. Ondertussen vind je in Londerzeel een waaier aan land- en tuinbouwbedrijven: groentetelers, boomkwekerijen, sierteeltbedrijven, loonwerkers en veehouderijen met koeien, paarden, varkens en schapen.
Toch blijft de kossaat een symbool voor het landelijke en agrarische karakter van Londerzeel.
Met deze route willen we u leiden langs land- en tuinbouwbedrijven van Londerzeel – en al wat daarmee verbonden is – en langs landelijke paden en wegen van de drie deelgemeenten Londerzeel, Steenhuffel en Malderen.

De Kossaatroute is volledig bewegwijzerd met een eigen, zeshoekig, bordje. Een wegbeschrijving is echt niet nodig. Wil je echter meer uitleg over wat je langs de route kan waarnemen, dan bestaat er een afzonderlijk boekje dat de Kossaatroute beschrijft en uitvoerig becommentariëert. Je kan dat boekje onder andere aanschaffen bij het Leireken, in de Heidemolen, bij Fitalityclub Londerzeel, bij Brouwerij Vercauteren en bij de toeristische dienst van Opwijk.

Bezienswaardigheden:

 • Diverse landschappen en landschapselementen
 • Kasteel Diepensteyn
 • Kerk St. Jozef
 • Land- en tuinbouwbedrijven
 • Keeshof (“Madame Karton”)
 • Lippelobos
 • Marselaermolen
 • Kasteel Drietoren
 • Drieprovinciepunt
 • Kapelletje Schommelweg
 • Oorlogsmonumenten (2)
 • Middelpunt van Vlaanderen
 • St. Genovevakerk
 • Merelaantje, de molen
 • Heidemolen
 • Brouwerij Palm
 • Geboortehuis Gerard Walschap
 • Leireken station
 • Cultuurhuis Gerard Walschap

Prijs: 
Gratis
Afstand: 
32 km
Downloads
Kaart     GPS