Over vzw Leireken

Doel van de VZW

  • Onderhoud, verfraaiing en beheer van het stationsgebouw van Steenhuffel,
    van waaruit zij haar activiteiten ontplooit
  • Een thuisbasis zijn voor culturele en toeristische activiteiten
  • Fiets- en wandeltoerisme actief promoten

Historiek van het voormalig spoorwegstation LEIREKEN

Naar vorm, stijl en gebruik van bouwmaterialen is “Leireken” een typisch voorbeeld van de kleine eind-19de eeuwse stationsgebouwen.
Het werd gebouwd in 1882, één jaar nadat de spoorverbinding Londerzeel-Aalst, via Steenhuffel en Opwijk, was opengesteld. Dit was een enkelspoor dat de reeds bestaande spoorlijnen Mechelen-Dendermonde en Brussel – Gent met elkaar verbond.
De oorspronkelijke bedoeling was een verbinding voor goederenverkeer tot stand brengen tussen Douai en Antwerpen. Al vlug werd echter duidelijk dat het goederentransport niet aan de verwachtingen beantwoordde, zodat het spoor dan maar gebruikt werd voor personenvervoer. Op 4 oktober 1952 werd het buiten dienst gesteld.
Tussen Opwijk en Aalst bleef aanvankelijk nog een ochtend – en een avondtrein behouden, die in 1962 echter werd afgeschaft.
Jarenlang bleef de spoorweg er verlaten bijliggen tot in 1978 het gedeelte tussen Londerzeel en Opwijk werd omgevormd tot een fiets- en wandelpad: de Leirekensroute.
De naam zou verwijzen naar het verdwenen stoomtreintje dat in de volksmond “Leireken” was gedoopt, waarschijnlijk refererend naar één van de machinisten die Valère heette.(1)

(1) overgenomen uit de molenbeekroute uitgegeven door de toeristische federatie van Vlaams Brabant.

Historiek van VZW Leireken

Na 1952 werd de gemeente Londerzeel eigenaar van “Leireken”. Nadat het een aantal keer van functie veranderde, bleef het tenslotte achter als een ruïne. In 1985 werd VZW Leireken opgericht met als doel het gebouw van de slopershamer te redden. Deze VZW kreeg het gebouw van de gemeente voor 33 jaar in erfpacht.

Dankzij zorgvuldig gestoffeerde dossiers werd hen door de Koning Boudewijnstichting een bedrag van 400.000 Bef geschonken waarmee een nieuwe dakbedekking kon worden bekostigd. Een renteloze lening van 200.000 Bef door Netwerk-Vlaanderen bood de mogelijkheid de meest noodzakelijke verbeteringswerken in het gebouw te realiseren. Met de inzet van talrijke vrijwilligers en het openhouden van een weekendcafé werden de nodige miljoenen bijeen gespaard en kon in 1990 het definitieve concept vast gelegd en uitgevoerd worden.

Nuttige gegevens:

Bezoekadres: Brouwerijstraat 29 1840 Steenhuffel België

BTW : BE 0428 805 128

Bank rekening : BE10 0011 5740 4404

Factuur adres:  Brouwerijstraat 29 1840 Steenhuffel België