Wandelen in stiltegebieden rond Bornem 6 & 8,4 km

Wandelen door stiltegebieden

Nu we voorlopig alleen in kleine bubbels kunnen wandelen zijn volgende 2 suggesties op het grondgebied van Bornem ideaal. Wandelen in een ‘stiltegebied’ is genieten van de geluiden eigen aan het gebied: een fazant die met een schurend geluid voor je opvliegt, 3 gakkende ganzen die boven jou in de lucht strijden om hun territorium, het schelle twitteren van meesjes, het zompige geluid van je stapschoenen op de natte ondergrond. Beide wandelingen zijn samengebracht in de brochure ‘wandelen in het stiltegebied’, een uitgave van het gemeentebestuur van Bornem en Regionaal Landschap Schelde-Durme.

  1. Stiltepad Hingene (6 km)

Vertrek aan de hoofdingang van kasteeldomein d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 9, Bornem.

Zoek KP 12 op (linkerkant domein) – daar start het stiltepad (Notelaardreef).

Te volgen wandelknooppunten: 12 – 8 – 11 – 10 – 15 – 19 – 16 – 11 – 8 – 12

Voor een kaartje klik hier.

Tussen KP 12 en 8 : dijk, die werd aangelegd na de overstromingsramp van 1953, deelt de polder op in enerzijds de Schellandpolder en anderzijds de Hingenebroekpolder.

Van KP 11 tot 10: trek je recht de polder in.

Van KP 10 tot 15: wandel je op de hoge Scheldedijk (ontwikkeld na de overstromingsramp van 1976 in Ruisbroek en aangelegd in 1982). Je ziet links de steiger van de veerdienst naar Rupelmonde (aan de overkant van de Schelde).

Van KP 15 naar 19: daal je terug de polder in . Rechts van de kasseiweg het Groene Wiel. Een ‘wiel’ is een litteken van een overstroming na een dijkdoorbraak. Net achter het gat in de dijk werd een diep spoelgat in de polderbodem geslagen. De vorm is meestal cirkelvormig, vandaar de naam ‘wiel’.

Van KP 19 naar 16: over kasseiweg naar gehucht Nattenhaasdonk.

 

  1. Stiltepad Weert (8,4 km)

Deze wandeling werd genomineerd voor wandeling van het jaar 2017.

Vertrek aan de kerk van Branst (kruispunt Luipegem/Branststedreef). Parkeer hier je wagen. Voorzie waterdicht schoeisel want sommige delen zijn zeer drassig.

Te volgen wandelknooppunten: 49 – 48 – 47 – 45 – 44 – 23 – 24 – 46 – 47 – 48 – 30 – 31 – 32

Voor een kaartje klik hier.

Met de rug naar de kerkingang buig je rechts af naar de Benedenstraat. Een 100-tal meter verder zie je een verwijsbordje naar KP 49.

KP 49 brengt je naar de Scheldedijk van Branst.

Aan KP 45 zie je aan de rechterkant beneden in de polder de oude Roosendaalhoeve. Links ervan bevindt zich de overzet naar Driegoten (Hamme). Volgens metingen is dit de stilste plaats van het Bornemse stiltegebied.

Via KP 24 & 23 wandel je door het dorp van Weert langs het streekmuseum De Zilverreiger.

Vanaf KP 30 is het zeer modderig.