Ruisbroek 8 km

Wandelen in Ruisbroek (8 km)

Een herinneringswandeling aan de overstroming op 3 januari 1976, uitgegeven door de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Het is springtij. In Ruisbroek aan de Rupel breekt de dijk van de Vliet, een getijdenzijriviertje van de Rupel. Bijna het hele dorp loopt onder. Als gevolg van deze overstroming in Ruisbroek ontwikkelde de overheid het Sigma-plan om de Vlaamse rivieroevers te verdedigen.

Start de wandeling aan de kerk van Ruisbroek en volg knooppunten

66 – 62 – 63 – 64 – 68 (aan overweg rechts Sint-Katharinastraat volgen tot Hof ter Zielbeek) -67 – 66.

Voor je de dijk langsheen de Rupel opgaat, zie je rechts het Hellegatwiel, een blijvend restant van de dijkdoorbraak van 1682.

Aan het pompstation gelegen aan de dijk van de Vliet bevindt zich aan de rechterzijde het Natuurreservaat Noordelijk Eiland (grote vogelrijkdom). Sinds 1976 wordt het water van de Vliet verzameld in een vergaarbekken en via een pompgemaal in het veel hoger gelegen kanaalwater gepompt om overstromingen zoals in 1976 te vermijden.

In de Sint-Catharinakapel in de Sint-Katharinastraat kwam men van einde en verre om te bidden en genezing te vragen van het Catharinawiel (een huidziekte gekenmerkt door rode vlekken – zona).

Hof ter Zielbeek: een Engels parkdomein. In het domein staat de Kruisweg van Herman de Cuyper, een Lourdesgrot en een jachtpaviljoentje.