Met een natuurgids het Bos van Aa in

Op 07/05/2023 om 13.30 u.

Het Bos van Aa is gelegen in Zemst-Laar, vlak bij het Zeekanaal Brussel-Schelde en is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal. Het Bos van Aa is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’.

Een gids leidt ons binnen de omwalling Bos van Aa, dat normaal verboden terrein is. Het gebied is een mozaïek van vele leefgebieden waarin planten en dieren volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De wandeling duurt ongeveer 2u30. Om praktische redenen beperken we het aantal deelnemers tot 30.

Afspraak om 14.30 u. aan de poort van het Bos van Aa in de Bos van Aa-dreef. Deze dreef bevindt zich halfweg de brug van Humbeek en de kerk van Zemst-Laar op uw linkerkant, net voorbij huisnummer 160 (aan rechterzijde) en een elektriciteitshuisje (aan linkerzijde) als je vanaf de brug komt. In deze dreef is het dan nog 500m ver (100m voorbij een kruising met de Kollintenvoetweg). Je kan er met de auto geraken.

Carpooling mogelijk vanaf Leireken (14 u. stipt).
Begeleid fietstraject (liefst elektrisch): vertrek aan Leireken om 13.30 u. stipt.

Leden: gratis. Niet-leden € 5 (te betalen vóór 1 mei op rek. nr. van de vzw BE10 0011 5740 4404 met vermelding Bos van Aa en naam van de deelnemer). Deelnemers schrijven zich vóór 1 mei in via lieve.verdickt@telenet.be.