Bezoek legermuseum Brussel

Op 09/02/2020 om 12u30 aan leireken

Tentoonstelling : Oorlog, bezetting, bevrijding

op zondag 9 februari

grootste nationale overzichtstentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog

met bezoek aan de arcades

War Heritage Institute – site Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3 1000 Brussel

https://www.klm-mra.be/D7t/nl/content/oorlog-bezetting-bevrijding-grootste-nationale-overzichtstentoonstelling-over-tweede-0

De grootste tentoonstelling 40-45 in België

Op de kernsite van het War Heritage Institute, het Koninklijk Legermuseum, wordt de meest controversiële periode in de Belgische Geschiedenis uitgevouwen over 1500 m2. Een immense enscenering met visuele documenten, zeldzame getuigenissen en meer dan 2000 collectiestukken zet jong en oud aan tot nadenken.

Geschiedenis zonder taboes

In deze nieuwe permanente tentoonstelling toont het War Heritage Institute op historisch genuanceerde wijze niet alleen de militaire gebeurtenissen, maar ook de maatschappelijke, politieke, economische en menselijke gevolgen van de oorlog. De tentoonstelling is opgebouwd rond 4 nieuwe thema’s: de bezetting en de bevrijding van het land (1940-1944), het einde van de oorlog in Europa en in Azië (1944-1945), de nationaalsocialistische repressie en de vervolging, en het genocidebeleid (1933-1945). Taboekwesties worden hierbij niet vermeden: de Belgische instellingen, de rol van de koning, het verzet, de collaboratie, de Jodenvervolging, de repressie … komen allemaal aan bod in een Europese context.

Tarief met gids:  9 € leden.  Niet leden 12 € 
uitsluitend na inschrijving voor 26/01  
bij jos_rottiers@telenet.be  0475/76 32 70
Duur : 1h 45  met bezoek aan de  Arcade

Carpoolen van uit Leireken 12.30 naar Wandstraat in Laken. 
Of tram 7 om 13.12 aan tramhalte de Wand
of om 14.00 uur Jubelpark.  
(opgelet: parking in het jubelpark gesloten !!)