Meugemiszinge? – “Onderweg”

Op 19/01/2018 om 20.30 u

Avondconcert “MEUGEMISZINGE?” met “Onderweg”.th-mmz-onderweg

Ook vorig jaar mochten we Meugemiszinge? in Leireken verwelkomen. En dat doen we graag nog een keer. Even ter herinnering: Meugemiszinge? is een verzameling muzikanten uit Klein Brabant. Ze brengen optredens in de streek tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode waarvan de opbrengst ook dit jaar integraal naar het Kinderkankerfonds gaat. Vorige 2 seizoenen leverden telkens meer dan €10.000 op.

Sinds 2013 geven ze de opbrengst van  hun optredens aan het Kinderkankerfonds. Deze organisatie verricht uitstekend werk, doch overleven enkel op gulle giften van diverse andere organisaties. We dragen graag ons steentje bij.

Ook met deze editie kiest  Meugemiszinge? voor een volledig akoestische set met minimale geluidsversterking. De optredens krijgen daardoor een intiemer karakter.

De inkom is gratis. Maar er wordt wel met de spreekwoordelijke “hoed” rondgegaan. Het is uiteraard de bedoeling om een zo groot mogelijk bedrag in te zamelen voor het Kinderkankerfonds.

 

Reserveren (want VOL IS VOL) kan bij Mark De Boodt (0473 85 32 93 of mark@leireken.be).

 

Surf ook eens naar www.meugemiszinge.be en www.leireken.be.